Deel 1

Deel 1

Bericht van de Tweede Wereldoorlog In Heeswijk, Dinther en Loosbroek  

In 1994 heeft mijn vader,  Henk van Driel, een boek uitgebracht over alle feiten rondom de Tweede Wereldoorlog in HDL. Naast vele andere onderwerpen kende vooral dit stuk geschiedenis zijn grote interesse. En hoewel hij niet wist of er genoeg draagvlak zou zijn, schreef hij toch het boek. Gewoon omdat hij vond dat het er moest zijn. Hij wilde een belangrijk stuk uit de geschiedenis bewaren voor latere generaties, opdat nooit vergeten zou worden wat er vooraf ging aan de vrijheid van nu. Om al die wetenswaardigheden en feiten op te luisteren bevat het boek ook een groot aantal foto’s en documenten. Henk zou trots zijn als hij wist dat er nu zo’n grote groep mensen de handen ineenslaat om de bevrijding 70 jaar na dato te vieren. Om er iets speciaals van te maken. En dat met “zijn” boek als leidraad.  

Bedankt pap, voor jouw werk…Nadja van Driel  

Het boek is te koop voor € 10,- bij Bibliotheek en de Marskramer 

Het boek bevat 238 pagina's met unieke foto's.

Om u een indruk tegeven van het boek zijn 30 pagina's hieronder in te zien.

Bevrijding in Heeswijk-Dinther en Loosbroek, van dag tot dag door Henk van Driel.

 Zondag 17 september 1944.

Op vierentwintig vliegvelden in Engeland was het een drukte van jewelste. Vanaf 09:45 uur vertrokken tweeduizend drieëntwintig troepen transportvliegtuigen, gliders en sleeptoestellen.Op de flanken werden zij beschermd door vijftienhonderd jagers en jachtbommenwerpers.Aan boord van vierhonderdvierentwintig C-47 vliegtuigen waren zesduizend zeshonderdvijfennegentig para's van de 101 ste Airborne Divisie. Hiervan zouden er zestien neerstorten, veertien zwaar en vierentachtig licht beschadigd raken.Het 501 ste Parachute Infanterie Regiment bestond naast de stafonderdelen HQ en HQ CO uit drie bataljons. Over bataljon een had luitenant-kolonel Kinnard het bevel, over het tweede Ballard en over het derde Ewell.

 

 

 

De drie bataljons waren verdeeld in elk drie compagnieën genummerd A, B, C, D, E, F, G, H en l. Met de compagnieën A, B en C van Kinnard zouden wij veel te maken krijgen. Commandant van het 501ste Regiment was kolonel Johnson. In de voormiddag waren veel geallieerde jagers in de lucht die de terugtrekkende Duitse troepen en luchtafweergeschut beschoten.

Ook waren er bommenwerpers die het vliegveld Volkel bestookten. Het bombardement duurde tot ongeveer half twaalf, daarna werd het rustig. Er was geen vijand te bespeuren.