Deel 2

Deel 2

Dinsdag 26 september 1944 deel 2

Mijn fototoestel ligt nog in de zandbak, ik zit vol zand. In mijn angst heb ik nog geprobeerd om me in te graven met een speelgoedschopje, achteraf lachen we. lk ben blij dat ik "de sik" weer zie. Nadat ten gevolge van het granaatvuur ons huis voorlopig onbewoonbaar was, hebben wij onze intrek genomen op de Abdij te Heeswijk". Norbert Langemeijer verhaalde: Om ongeveer elf uur gingen Martin v.d. Weyer en ik naar huis om eens te kijken en het allervoornaamste te bergen.

Toen wij zo ongeveer gereed waren, wilde Martin v.d. Weyer 'n foto nemen van ons huis en ging hij naar buiten. Hij was nauwelijks weg of daar kwamen de vliegtuigen, zoals hiervoor door hem verhaald. lk was alleen in huis, onmiddellijk ging ik in de voorkamer plat op de grond liggen.

lk hoorde overal glas rinkelen en scherven vallen. Na de eerste duik van de vliegtuigen kroop ik zo vlug mogelijk de gang door naar de kelder, daar voelde ik me in zekere mate veilig, maar was bang voor Martin. Na angstige ogenblikken in de kelder doorgebracht te hebben en menig schietgebedje gebeden te hebben, kwam ik, toen alles stil was, ook te voorschijn, nam onze koffers en ging naar buiten.

Het eerste wat ik zag was dat de boerderij van A. Juijn in brand stond. lk ging naar onze buurman Antoon v.d. Meijden en mocht daar, zoals eerder reeds vermeld, Martin v.d. Weyer aantreffen. Huub van Bavel, toen student op het gymnasium, noteerde het volgende: Rond twaalf uur sta ik op het plat dak te kijken, het is prachtig helder weer, en zie uit het oosten twee keer vier vliegtuigen aankomen.

Ze draaien boven de Abdij naar het kanaal, volgen die een stuk en cirkelen achter Dinther weer om. Zo draaien ze in een grote ellips boven Heeswijk en Dinther rond. lk volg ze met aandacht. Misschien gaan ze troepen langs het kanaal beschieten. Bij de derde cirkeling duikt plots het eerste viertal naar beneden en de snelvuurkanonnen daveren los.

Het is zo'n hels geknetter, dat ik wegduik tegen de dakmuur en na het eerste salvo sta ik op, om te zien waar het gebeurd is. De eerste groep trekt zich vlak boven de Abdij omhoog en cirkelt terug. Meteen duikt de tweede groep, enzovoorts. Misschien op de Laverdonk, maar dan toch vlak bij Dinther.

Rook stijgt op. De Dorpsstraat in Dinther is beschoten. Er zijn totaal geen Duitsers. Er is veel kapot. Een twintigtal huizen met flinke schade.

Er zijn zes doden o.a. een oud-leerling van het gymnasium Harrie van lperen Verschillende zwaargewonden en een tiental lichtgewonden. De laatsten komen op het gymnasium onder verzorging.

Op de hoek enkele huizen ingestort. Het Gesticht van ouden van dagen en de school hebben zware schade. De Typhoons hebben ook bommen geworpen op de kerk, de gewelven zijn naar beneden gestort en het dak is er half afgeschoven .