Deel 1

Deel 1

Voor de derde keer bevrijd: woensdag 27 september 1944 

Het wegtrekken van de Duitsers duurde tot de middag. Enkele voorposten bleven nog in Heeswijk, maar de rest trok naar Berlicum  De artillerie schoot vanuit Veghel haar projectielen op Heeswijk, waar naast de kerk de vijand nieuwe stellingen had betrokken en waar zich een opslagplaats van Amerikaanse munitie bevond. Ook bij de kanaalbrug in de solide kelder van de wed. Dijkhoff had zich een twintigtal Duitsers verborgen. Heeswijk werd ontruimd, de mensen trokken veelal naar Rukven en Loosbroek. s-Nachts ontplofte in de nabijheid van de kerk een bom die schade veroorzaakte aan het huis van W. v. Oorschot. Op de voormiddag barstte er ook een voor de Abdij uit elkaar. Intussen kwamen in Veghel de beroemde Desert Rats (woestijnratten) in beweging. De Brug over de Beeksloot brachten ze op draagkracht en 's-middags om 14.30 uur verschenen de eerste Engelse tanks in Dinther.

Door de Koffiestraat kwamen ze voorzichtig opzetten en dan ging het dwars door de velden naar Heeswijk. Ook van de andere kant  kwam er een aanrijden en bleef bij het pleintje staan, toen rolde de ene na de andere tank Dinther binnen. Ze reden over de klinkers en kriskras door de velden om overal Duitsers op te sporen en te verdrijven. Bij de kerk van Dinther gekomen, kregen ze inlichtingen omtrent de aanwezigheid van Duitsers te Heeswijk. Voorzien van kaarten, een radiozendtoestel en een radio-ontvangtoestel gingen twee kapiteins en zes manschappen de Dintherse toren in.

In Loosbroek bracht men de eerste Duitse krijgsgevangenen binnen. Op de Singel stonden een paar woonwagens. Er wordt weleens beweerd dat die rondtrekkende lui geen vaderland hebben. Maar of ze bewezen, dat ze Nederland liefhadden.Van Heesch uit zagen ze een Duitse patrouille naderen. Zonder dralen meldden ze dit aan de Engelsen die erop afgingen en een achttal Moffen gevangen namen. Later op de dag kwamen er tanks in Loosbroek, waarvan een gedeelte zich naar Heesch begaf en anderen in de richting Dinther reden. Ze bleven daar echter staan bij de Hommelse brug, ofschoon een andere afdeling intussen van Veghel over Dinther naar Heeswijk rolde.

Om 15.00 uur was het Engels granaatvuur ten einde, maar enkele huizen waren in brand gevlogen, vlakbij het oude kerkhof in Heeswijk. De panden waren van: J. v. Zutphen, H.M. Dobbelsteen, de winkel van K.C.M. van Stokkom(geheel uitgebrand), W. H. v. Schijndel en van L.H. Geijbels. Enige strijdwagens trokken daarop Heeswijk binnen, het gevecht nabij de kerk tegemoet. De vijand had pantservuisten gereed om er de binnenkomende tanks mee te treffen. Maar voor hij zich van dat wapen kon bedienen, brachten de Engelsen hun tankgeschut in werking, zodat de vijand overhaast op de vlucht sloeg met achterlating van een vijf en veertigtal gekaapte fietsen. Ook uit de kelder bij het kanaal vluchtten ze weg.

Met een geweldige knal sprong de brug over de Zuid-Willemsvaart uit elkaar. De toegangsweg naar Schijndel w as voor weken afgesloten. Oberleutnant Reith van het bataljon Fuchs was de verantwoordelijke man die dit karweitje voor zijn rekening nam. Helaas gingen er vijf huizen op de Schijndelse Steeg in vlammen op, waardoor zeven gezinnen have en goed verloren. Maar omdat de bewoners voordien hun woning hadden verlaten uit vrees voor dreigend levensgevaar, waren er geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Door het hijsen van een witte vlag wisten de jongens van "de Aa beemd" onder groot levensgevaar de Engelsen ervan af te houden, dat zij hun woning, waarvan het achterhuis reeds in lichterlaaie stond, niet geheel in brand schoten.

Tegen de avond viel er een flinke regenbui, welke verdere uitbreiding van de brand in het dorp voorkwam. De Woestijnratten zetten hun tanks tegen de huizen met de zekerheid dat de Duitsers ze niet zo makkelijk meer zouden verdrijven. Voor de derde keer waren we nu bevrijd. Maar was het nu voorgoed? Nu begonnen de Duitsers uit Berlicum met granaten deze kant op te schieten. Elk half uur viel er een. De huizen van de klompenmaker van Zutphen en de wed. Reel uit Dinther, die al gedeeltelijk verwoest waren, werden nu door granaten in brand geschoten.

Overal brandde het. Vooral in de avond een echt oorlogsgezicht.  C.M. van der Lee beleefde de dag als volgt: Al vanaf de vroege morgen schieten de Engelsen granaten af op Dinther. Ook voor en achter de boerderij van Bram Buijs slaan de granaten in. We blijven in huis of in de kelder ‘t was een angstig gehoor, dat ellendige fluiten van de overkomende granaten. Wij hadden inmiddels al vernomen, dat de Duitsers zich 's-nachts op Heeswijk hadden teruggetrokken. Om ongeveer 12.00 uur zien we in de richting Loosbroek, tussen de bomen, een kleine tank staan.

 

Ik haal gauw mijn verrekijker en kijk tussen de rietmatten door, want ik durfde niet op de weg te gaan staan en zag er ook twee soldaten bij lopen in bruine uniformen. lk dacht meteen dat het Engelse of Amerikaanse militairen moesten zijn, want Duitse tankbemanningen hebben nl. zwarte uniformen.