Deel 1

Deel 1

Woensdag 20 september 1944 deel 1.

 

Voor de tweede keer bevrijd: “De veger en blik" actie. 

Kolonel Johnson in Veghel kreeg zijn twijfels over de situatie in Heeswijk en Dinther. Johnson gaf dan ook aan Kinnard toestemmingom zijn gehele 3e bataljon in te zetten voor een offensief op Heeswijk met als doel de vijand uit te schakelen. Patrouilles hadden berichten binnen gebracht dat de Duitsers de noordelijke oever van de Zuid-Willemsvaart volledig beheersten met kennelijk als doel naar Veghel op te rukken, zoals vanuit het zuiden vanaf Erp en Helmond een soortgelijke situatie dreigde. De stafofficieren begrepen de situatie.

De belangrijkste waterovergangen bij Veghel zouden door de Duitsers van twee kanten af worden aangevallen en uitgeschakeld voor het in enorme getale overtrekkende Britse leger. In de Laverdonk lagen de Duitsers van het bataljon Ewald dat met vlak versterkt was en iets verderop de bataljons Weller en Jungwirth uit Den Bosch.

Doel van Kinnard's aanval was om deze troepen uit de weg te ruimen om zo de bedreiging van Veghel vanuit deze richting weg te nemen. Kinnard was een strateeg, hij wist dat zijn C compagnie zich heimelijk in Heeswijk ophield en hij gaf die groep opdracht zich gereed te maken voor de inleger kringen z.g. "doodszone".

Aan de A en B compagnie gaf hij de opdracht zich in een halve cirkel door het gebied tussen Aa en kanaal voorwaarts te bewegen waarna C hen zou opwachten om het vernietigende werk te doen.

De C compagnie gebruikte hij als een blik en de twee andere compagnieën van het eerste bataljon als bezem om naar het blik toe te vegen. De afstand was ongeveer zeven kilometer.

Het terrein werd echter in tweeën gedeeld door de rivier de Aa. De aanval begon om 9:30 uur. De C compagnie vertrok vanuit Heeswijk naar het kanaal.

Op hetzelfde moment vertrokken de A en B compagnie uit Veghel en begonnen te vegen. Een lid van het verzet, Hans Koopman, hielp weer om de Duitse posities door te geven. Hans sprak vloeiend Engels. Ze gaven hem een geweer en een helm van een soldaat die dat niet meer nodig had. Hij fietste vooruit en kwam terug om te vertellen waar de Duitsers zich ophielden. Dat maakte het mogelijk om luitenant Puhalski en zijn derde peloton(totaal vijfenveertig man) het kanaal over te zetten en tweehonderd Duitsers gevangen te nemen.

Langs het kanaal stond een huis en de bezitters hadden er een Amerikaanse piloot verborgen. Twee dagen geleden was zijn vliegtuig neergeschoten. Hij trok met de Amerikanen mee en droeg twee kisten munitie voor ze.