Deel 2

Deel 2

Woensdag 20 september 1944 deel 2. 

Toen Puhalski’s derde peloton verder trok, in de hoop de Duitsers naar het blik te vegen, sloeg het noodlot toe. De Duitsers hesen een witte vlag en toen Puhalski op stond schoten ze hem dood. Vanaf toen schonken ze geen aandacht meer aan witte vlaggen. In de Laverdonk stuitte men op een dermate hevige tegenstand dat de klus veel langer zou duren dan in eerste instantie was gepland. Grote vraag daarbij was; kwam Veghel dan niet in gevaar?

Tijdens het hevige geweer- en mitrailleurgevecht rende de Amerikaanse luitenant Turner het open veld in en riep de Duitsers toe zich over te geven. Een aantal Duitsers deed dit ook en zij werden afgevoerd door een eenheid onder luitenant Sumpter Blackmon. Geïnspireerd door dit succes herhaalde Turner dit staaltje in een volgend open veld, waar hij weer luid om overgave van de Duitsers vroeg.

Nu hadden de Duitsers zijn tactiek echter door en schoten Turner door het hoofd. Hij stierf onmiddellijk. Ook soldaat John Webb, een mitrailleurschutter die Turner vergezelde, kreeg een treffer en viel dood neer aan Tumers zijde. Voor bedrog schrokken de Duitsers bij Dinther evenmin terug.

Dat ondervond een Amerikaanse compagnie toen die na een opmars tussen Aa en kanaal van ongeveer vierhonderd meter met witte zakdoeken werd toegewuifd vanuit het struikgewas voor hen. In de mening verkerend, dat het hier toch weer om een nieuwe overgave ging, gingen de Amerikanen snel voorwaarts, maar toen zij de Duitse linies tot op honderd meter genaderd waren werd er zwaar op hen geschoten. Gelukkig was het allemaal te hoog en te slecht gericht want slechts een man werd gewond, voordat iedereen dekking zocht.

Toch was dit slechts uitstel want na een korte adempauze vielen de Amerikanen zo ongenadig fel aan, dat al spoedig vanuit een boerderij nabij de Kilsdonkse molen, vijftig Duitsers zich overgaven, de Amerikaan Joseph J. Forese liet hierbij het leven.