Deel 3

Deel 3

Woensdag 20 september 1944 deel 3.  

Door dit voorval werden ongeveer twee Duitse compagnieën zo in verwarring gebracht dat de overblijvende in paniek wegvluchtten, richting de brug, maar daar lag nog steeds de C compagnie van Kinnard muisstil de gang van zaken af te wachten.

De terugtrekkende Duitsers kregen er bij de brug dan ook ongenadig hard van langs door het niets ontziende vuur van de C compagnie, die de stilte oorverdovend en volkomen verrast voor de Duitsers doorbroken had. Sergeant Rudolph Brumley verloor zijn leven bij de gevechten die hier los braken. Soldaat eerste klas Lyle Paulson werd zwaar gewond en als krijgsgevangene afgevoerd naar Den Bosch waar hij aan zijn verwondingen overleed.

Wel hadden de Duitsers intussen kans gezien de ophaalbrug over het kanaal omhoog te draaien, wat de Amerikanen niet hadden weten te verhinderen. Zo'n handicap was dat nu ook weer niet want nu deed zich een staaltje van vindingrijkheid in een oorlog voor.

Enkele parachutisten begonnen met het doorschieten van de brugkettingen met een bazooka en dat lukte uiteraard niet zonder teveel schade aan de brug toe te brengen. Onder bescherming van het vuur kon men echter met bootjes de Zuid-Willemsvaart oversteken. Luitenant D. Brierre liet de brug omlaag en zie de weg naar Schijndel lag nu open voor de Amerikanen.

Toen de bezems hun veegwerk hadden gedaan en de Duitsers verzameld waren bij het blik dacht het eerste bataljon de nacht door te brengen in Heeswijk en Dinther. Dinther moest nog ontdaan worden van Duitsers; die werden gevangen genomen.

De bataljons Weller en Jungwirth leden gevoelige verliezen. Hauptmann Ewald werd later gedegradeerd. In deze klassieke omsingeling werden totaal vierhonderdachtien Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Bovendien waren er veertig gesneuvelde en veertig gewonde Duitsers. Deze actie kostten de Amerikanen zes gewonden en vijf doden.

De bevolking ervoer deze dag als volgt. ‘s-Morgens waren de Amerikanen mitrailleursnesten aan het vormen bij en om de kerk van Heeswijk. 's-Avonds tevoren hadden ze een Duitser te pakken gekregen die zich in de tuin van de pastorie bevond.