Deel 4

Deel 4

Woensdag 20 september 1944 deel 4.

Hij was gewond; ze sloten hem op in de kerk, waar hij de nacht en morgen doorbracht. Ze beklommen de toren om eens over het operatieterrein heen te zien, Achter de Dintherse kerk werd druk geschoten. Ook in de buurt van de Abdij hielden zich Duitsers op. Een kogel trof de keuken van het gymnasium. Een Duitser, vlakbij de Abdij, kon men maar niet te pakken krijgen.

Op Rukven zaten er ook nog zo'n twintig in de bossen. Intussen vestigden de Amerikanen een commandopost op het raadhuis van Heeswijk. Het schieten tussen de Aa en de Zuid-Willemsvaart nam steeds in hevigheid toe en bleef voortduren tot ongeveer 17:30 uur. Van Veghel uit waren de Amerikanen de Beugtse molen genaderd, daar groeven ze zich in en drongen aan op de brug over de Aa.

Het rikketikketik van de mitrailleurs bleef almaar aanhouden, daartussen een menselijk, haast dierlijk geluid, de noodkreet van een gevallene in stervens angst? De Amerikanen dreven de overblijvende Duitsers voor zich uit in de richting van de Heeswijkse brug. Daar gingen de handen omhoog en verrees de witte vlag. Geweren, tassen enz. werden in het kanaal geworpen.

Tussen de honderddertig en honderdvijftig krijgsgevangenen zag men weldra in Heeswijk aankomen. Ze werden op het plein voor de kerk gebracht en legden zich daar neer. Na enige tijd gerust te hebben, werden ze op transport gesteld naar Veghel.

 

 

 

De bevolking was uiteraard zeer nieuwsgierig. Toen de commandant, die ten gevolge van een verwonding niet kon lopen, per auto werd weggevoerd, kon men zich niet inhouden en kreeg deze een scheldkanonnade op de Fuhrer te verduren. Overigens hield men zich, op aanmaning van een heer van de Abdij, in bedwang.

 

Daarop hees de gemeenteveld-wachter de vaderlandse driekleur op het torentje van het raadhuis en er werd gedanst en gezongen. Men voelde zich bevrijd. Er verscheen een ordonnans uit Veghel die dit gevlag en gefeest namens de commandant sterk afreed.

De vlag werd weer stilletjes ingehaald. Mompelend en enigszins verstoord ging de menigte uiteen. In de namiddag vond er een bespreking plaats op het raadhuis van Heeswijk met Amerikaanse officieren en verzetsleden, H. v.d. Ven, Frans Douwes en N. Gogyaerts. Besloten werd dat zij contact op zouden nemen met de autoriteiten ten einde de normale gang van zaken met betrekking tot de voedselvoorziening en dergelijke te herstellen.