Deel 5

Deel 5

Woensdag 20 september 1944 deel 5.     


Ook op Den Dolvert werden 's-middags een vijftal Duitsers krijgsgevangen gemaakt. In de namiddag nog een twintigtal in de Laverdonk, even later nog eens veertig.

Omstreeks 20:00 uur was de strijd beslist. Een groep van ongeveer honderdzeventig Duitse soldaten marcheerden als krijgsgevangenen door Dinther, vergezeld van een zestal Amerikaanse soldaten met wapens in de aanslag.

De krijgsgevangenen werden goed behandeld en velen kregen een sigaret van de Amerikanen. Ook werden nog veel krijgsgevangenen langs het kanaal naar Veghel afgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Duitsers lieten vele doden op het slagveld achter. Het huis van H. v. Helvert in de Laverdonk werd in brand geschoten benevens enkele hooibergen en schuren. 

De mensen in Dinther voelden zich na deze bevrijdingsactie opgelucht en vrij. 

Er werd reeds door een paar mensen gewerkt om de muziekinstrumenten in orde te brengen. Men moest echter wachten op een officieel bericht om te mogen vlaggen en muziek te maken. Dat bericht bleef uit.

Op verschillende plaatsen vormden de Amerikanen mitrailleursnesten, zoals bij de kerk in Heeswijk, het "Heziks Kruikske' de slagerij van W. Cooijmans te Dinther, de landbouwer A. Juijn, de R.K. pastorie te Dinther, het Liefdegesticht, M. van Beekvelt, L. v. Dijk enz. In de toren van de kerk van Dinther werd een stafkwartier gevestigd.

Maar ook deze tweede bevrijding zou van korte duur zijn.