Deel 2

Deel 2

Maandag 25 september 1944 deel 2

Petronella Maria van Helvert, Hendrik de Laat, Joh. v. Zutphen, P.D. Brugmans en Joh. van Beekveld uit Dinther raakten op deze dag hun fietsen kwijt door vordering. De Duitsers namen en passant vijftig kg.

Boter mee van de melkfabriek. Grard Dijkhoff uit Heeswijk moest met zijn paard, het geleende tuig en platte wagen van Frans v.d. Berg van de Duitsers koffie brengen naar de Laverdonk.

Hij vond het echter niet zo veilig en ging tussen het achterwerk van het paard en de koffiekannen zitten. Bij van Helvert werd de koffie afgeleverd en verder bij v.d. Wielen waar de Duitse stafgevestigd was. Na enige tijd mocht Grard weer naar huis.

Hij was blij dat hij zijn paard mocht behouden toen hij aangehouden werd. Zijn smoes was dat hij nog gewonden op moest halen. Na enkele uren kwam Cor van Laanen bij hem en vroeg hoe de Duitse stellingen in de Laverdonk eruit zagen.

Grard had dat nauwkeurig bijgehouden.

Om 19.30 uur werd vanuit Den Bosch een Duitse verkenningspatrouille gestuurd die via Heeswijk en Beugt en verder via Loosbroek  moest vaststellen welke gebieden door de Amerikanen bezet waren. In een rapport aan de commandant van de Koninklijke Patrouille staf Noord-Brabant gaf het verzet door dat de situatietekening van de Duitse posten en stellingen van kracht bleven voor de Beugtse Barrier en de munitieopslag verbindingspost in Heeswijk en Dinther.

Er werd troepen beweging gesignaleerd van Dinther naar Veghel. De sterkte was ca. vijfhonderd man, komende van Tilburg en bewapend met vijf stukken geschut, zware en lichte mitrailleurs en drie tanks.

Concentratie bij Zwanenburg. Patrouillebedrijvigheid Berlicum-Dinther-Veghel. Om ca. 11.00 uur beschoten veertig Amerikaanse jagers de troepenconcentratie bij Zwanenburg.

Een tank werd gesignaleerd in de bossen bij Zwanenburg. Verder een tank halfweg Dinther en Veghel.

Totaal waren er ongeveer vijfhonderd man in de bossen van Zwanenburg die aangevuld werden met de troepen uit Tilburg. Vanaf 17 september t/m 25 september 1944 waren aan geallieerde zijde zeventienduizend doden, gewonden en vermisten te betreuren.

Honderd tanks waren uitgeschakeld en ongeveer tweehonderdenzestig vliegtuigen waren neergestort.

Iets meer dan veertienhonderd vliegtuigen waren beschadigd. De Duitsers verloren in deze periode negenduizend man.