Nieuws

Memorie Stones tijdelijk verwijderd

Vanwege de renovatie in de Hoofdstraat en de Sint Servatiusstraat en Raadhuisplein in Heeswijk-Dinther zijn de daar behorende herdenkingstegels van burgerslachtoffers tijdelijk verwijderd en opgeslagen. Als de renovatie geheel gereed is worden de tegels weer teruggeplaatst.

Met vriendelijke groeten Jan Schakenraad.

Airborne monument weer voor 17 september spik en span schoongemaakt.

Het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk heeft het Airborne monument en de omgeving voor 17 september 2022 weer geheel spik en span schoongemaakt. Dit jaar was het gilde aan de beurt om alles netjes schoon te maken voor de 17e september zodat de herdenking van het einde van de oorlog weer plaats kon vinden. Heel jammer is het dat er door de gemeenschap geen zichtbare herinnering voor de slachtoffers te zien is.Er zijn geen bloemen gelegd wat heel jammer is. Deze slachtoffers hebben hun leven in de oorlog verloren met uiteraard veel verdriet voor de nabestaanden. Het gilde uit Heeswijk gaat in beraad om te kijken dat we volgend jaar hier meer aandacht aan kunnen geven om de slachtoffers op een waardige manier te gaan herdenken.

2 Resultaten