Nieuws

Airborne herdenking 17 september te Heeswijk

Op deze dag komen de Vrienden van de Airborne de herdenkingskapel bezoeken voor een herdenking. De beide gilden uit Heeswijk-Dinther zullen hierbij aanwezig zijn en een vendelhulde brengen. De Last Post zal geblazen worden door de Vrienden van de Airborne.

Iedereen is van harte welkom.

In het weekend van 30 september-1 oktober voor de tweede keer Kasteel Heeswijk Bevrijd.

In het weekend van 30 september -1 oktober voor de tweede keer Kasteel Heeswijk Bevrijd; zie onderstaande liink:

https://www.facebook.com/search/top/?q=kasteel%20heeswijk%20bevrijd

In dat weekend verblijft een groep re-enactors nabij kasteel Heeswijk. Daar wordt namelijk herdacht dat op 17 sept. 1944 ca. 700 parachutisten van de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie de bevrijding inluidden. Destijds was dat de start van operatie ‘Market Garden’.

Ter gelegenheid daarvan wordt een waarheidsgetrouw Tweede Wereldoorlog kampement ingericht, met authentieke tenten, wapens , voertuigen etc. etc.

foto van Nick van Hak.

foto van Dutch re-enactment group '40-'45.

foto van Dutch re-enactment group '40-'45.

Dodenherdenking 4 mei 2017

Oranjecomité Heeswijk-Dinther

Op 4 mei worden landelijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en op 5 mei de bevrijding. 

Dodenherdenking

Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking.

Op deze dag is er om 18.45u in de St. Willibrorduskerk een samenkomst en worden vervolgens ook bij het Airbornemonument in de Mgr. van Oorschotstraat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Dit gebeurt in samenwerking met het Sint Barbaragilde uit Dinther en Koninklijke Fanfare Sint Willibrord uit Heeswijk.

Bij dit Airbornemonument is er om 20.00 uur een minuut stilte en worden na het bazuingeschal een vendelgroet gebracht en kransen gelegd.

Na 'The last post' en het 'Wilhelmus' gaat de tocht in stilte terug naar het kerkplein en kunt u in het Willibrord Centrum een kopje koffie drinken. 

Herdenking bij het Airborne monument op vrijdag 16 september 2016

Programma herdenking Airbornemonument vrijdag 16 september 2016 om 16.45 uur.

Organisatie: Vereniging van Airbornevrienden 

 Aanwezig: 16.30 uur. Gasten komen tussen 16.45 en 17.00 uur.

Wethouder P. van Boekel-Vertegenwoordiging van het St. Willebrordusgilde en Barbaragilde. Zij brengen een vendelgroet na de kranslegging.

Bazuinblazers van de fanfare blazen de Last Post ( Taptoe-signaal ).

Lieke Jacobs van basisschool Het Mozaïek met leerlingen die een gedicht voorlezen.

Vertegenwoordiging van het Oranjecomité Heeswijk-Dinther.

Vertegenwoordiging van het Comité Burgerslachtoffers.

Uit de VS is aanwezig mrs. Helen Nagell. Vorig jaar was haar man er ook bij, maar die is overleden in de leeftijd van 94 jaar!

Verder uit Oregon: Byrne en Denise Mann: familie van Joe Mann, die in 1944 zijn leven gaf voor zijn mede-paratroopers. In Best is een monument ter zijner gedachtenis.

Verder zal col. Vincent Martinelli, militaire attaché van de Amerikaanse Ambassade ook bloemen leggen.

Omdat de bus uit Best vertrekt is gekozen voor 17.00 u. Als het allemaal meezit met het verkeer op de weg kan het zijn dat de bus eerder aankomt.

 Programma:

- 16.30 uur: Opstellen gilde- fanfare – enz. bij het monument

- 16.45 – 17.00 uur: aankomst bus bij het monument

- kennismaking wethouder met gasten Airborne

- korte toespraak door wethouder

- kranslegging door wethouder met mrs. Nagell en door vertegenwoordiger van Amerikaanse

  Ambassade

- Last Post

- Vendelgroet door Gilden

- Voorlezen gedicht door leerlingen van Mozaïek

- 17.00 - 17.15 uur: vertrek bus met gasten

EINDHOVEN/MINNEAPOLIS - De Amerikaanse oorlogsveteraan Ray Nagell is 19 mei op 94-jarige leeftijd overleden. Hij is op dinsdag 24 mei begraven bij de St. Richards Catholic Church in zijn woonplaats Minneapolis.

Ray (Raymond) P. Nagell was een van de mannen die zijn leven in de waagschaal stelde om Nederland te bevrijden. Hij vloog als bemanningslid van een zweefvliegtuig tijdens Operatie Market Garden troepen naar Son en vocht later mee in de Slag om de Ardennen. Hij diende in het 321e Gliderfield Artillery Battalion van de 101st Airborne Divisie.

De afgelopen twintig jaar kwam Ray Nagell elke september met zijn vrouw Helen naar Eindhoven en Son. Dan legde hij samen met de Vereniging van Airborne-vrienden een krans tijdens de herdenking van zijn gevallen kameraden.

Wij gedenken hem.

 

DODENHERDENKING 4 MEI 2016

Dodenherdenking 4 mei 2016

Om 18.45 uur is er een samenkomst in de Heilige Willibrorduskerk te Heeswijk. Na afloop gaat men rond 19.40 u in stille tocht naar het Airborne monument met drumband en de bazuinblazers van Koninklijke Fanfare Sint Willibrord en het Sint Barbaragilde. Daar zal om 20.00 uur twee minuut stilte in acht genomen worden.

Hierna zullen kransen gelegd worden ter nagedachtenis en wordt er een vendelgroet gebracht worden. Na het spelen van “The last post” en het zingen van het “Wilhelmus”, gaan we in stilte terug naar het kerkplein alwaar de tocht ontbonden wordt. Na afloop kunt u een kopje koffie/thee in het Willibrordcentrum gaan drinken.

Eindelijk zijn de Airbornevrienden ook te vinden op het internet en op Facebook.

Welkom op www.airbornevrienden.nl, de website van de Vereniging van Airbornevrienden! 

“Hoe de vereniging ontstond”

In de eerste na-oorlogse jaren beperkten de contacten tussen Amerikanen en Nederlanders zich tot het uitwisselen van individuele brieven. 
Eerst in 1952 bleek uit de in Eindhoven ontvangen geschiedenis van de 101 Airborne divisie (Rendez-vous with Destiny),  dat de divisie de 
daadwerkelijke bevrijders waren geweest van Eindhoven en andere plaatsen in de Corridor. 
Ook werd toen pas duidelijk  welke opofferingen men zich had moeten gestroosten gedurende de ruim twee maanden, dat men in Nederland was geweest.

Gemeentebestuur van Eindhoven en Philips besloten in het voorjaar van 1953 op de eerstvolgende reünie een stoffelijke blijk van waardering te laten overhandigen. 
Dit geschiedde in Augustus in Philadelphia in de vorm van een delftsblauwe asbak en sigaren met de opdruk “Eindhoven Thanks You” voor elke deelnemer.  
De oudstrijders namen daar  spontaan het besluit de uitnodiging te aanvaarden om een groepsreis voor 1954 te organiseren.

Dan waren we 10 jaar bevrijd. 
Men wilde Nederland terugzien onder vredige omstandigheden en de bevrijdingsherdenking meemaken.  
Men kwam met 50 personen. 
Velen van hen logeerden bij particulieren. 
Dat maakt vriendschap. 
In 1959 en 1964 kwamen respectievelijk 90 en 120 gasten. 
De Amerikanen lieten zich niet onbetuigd en nodigden hun gastheren en – vrouwen telkens opnieuw uit om een tegenbezoek te brengen. 
Aan het einde van de 3e Holland-trip kon men niet langer aarzelen. 
Daarom besloot het Eindhovense  Airborne Comité (Frans Kortie, Pierre Beelen en Piet Sanders) tot oprichting van de “Vereniging van Airborne- Vrienden”. 
Er traden vrij snel ruim 100 leden toe en in Mei 1966 werden de statuten koninklijk goedgekeurd.

Gedicht uitgesproken bij het Airborne monument door twee leerlingen van Basisschool Het Mozaiek


Op Zondag 13 september zijn door de Vereniging van Airbome-Vrienden en een afgevaardigde van de Ambassade van de USA bloemstukken gelegd bij de monumenten in de Corridor-gemeenten om de militairen van het 101e Airbome Divisie te gedenken, die 71 jaar geleden hun leven gaven voor onze vrijheid. Om 17.00 uur waren zij en veel bewoners en schoolkinderen aanwezig bij het Airborne monument in Heeswijk-Dinther om de herdenking voor de gevallenen gestalte te geven. Nadat wethouder van de gemeente iedereen welkom heette was het de beurt van twee leerlingen van Basisschool Het Mozaik uit Heeswijk-Dinther om een gedicht voor te dragen. Waarna de gilden met een vendelhulde hun respect voor de gevallenen toonden.

 

Parachute springen bij De Kilsdonkse Molen

Het bekende donkere motorgeronk van de Dakota Douglas C47 kondigt de sprongen aan van de parachutisten van het Rond Canopy Team, ter herdenking van de operatie Market Garden in september 1944.

We staan aan het einde van de Laverdonk, bijna op de hoek met de Kildonkseweg. Eerst springen er 11 re-enactors met ronde bollen. Dat zijn de groene ronde parachutes, zoals ze ook in 1944 werden gebruikt. Een van hen landt in het mais, want een deel van het landingsterrein is dit jaar met mais beplant. Gelukkig vindt de ongelukkige parachutist snel zijn weg naar het aangrenzende weiland, want een dergelijk maisveld is net een doolhof.

Dan komt het gebrom weer terug. De Dakota duikt opnieuw naar beneden en dropt 12 para’s; wederom voorzien van groene “ronde bollen”. Van deze groep landen ze allemaal keurig op het weiland.

De toeschouwers, geschat ruim honderd, beginnen al naar huis te gaan. Het vliegtuig komt echter nog een keer terug. Hij blijft duidelijk op grotere hoogte en daardoor denken nog meer belangstellenden dat het evenement is afgelopen.

Dat is even wel niet het geval, want een enkele parachutist springt op deze grotere hoogte uit de Dakota. Hij maakt een vrije val en vliegt heel even zonder parachute door het luchtruim. Na enkele seconden gaat zijn parachute gelukkig open en dan hangt hij aan een rode zogenaamde “free faller”. Dat is een parachute die er uit ziet als een matras. Het voordeel is dat deze parachutist op een vierkante meter nauwkeurig kan landen. Hij komt dus echt niet in het mais terecht. Eigenlijk jammer, dat men in 1944 nog niet over zulke prachtige parachutes beschikte.

PARATROOPERS VAN HET RCPT HERDENKEN 71 JAAR OPERATIE MARKET GARDEN EN LANDEN IN HEESWIJK-DINTHER

PARATROOPERS VAN HET RCPT HERDENKEN 71 JAAR OPERATIE MARKET GARDEN EN LANDEN IN HEESWIJK-DINTHER (NABIJ DE KILSDONKSE MOLEN).

ZONDAG 20 SEPTEMBER OMSTREEKS 16.00 UUR

Op 17 september a.s. is het 71 jaar geleden dat ruim 20.000 parachutisten, ver achter de Duitse linies, neerdaalden in Nederland om de bevrijding van ons land en het einde van de Tweede Wereldoorlog te bespoedigen. Voor deze operatie, die wereldfaam verwierf onder de naam “Market Garden”, werden velden bij Son, Eerde en het Dorshout bij Veghel aangeduid als drop- en landingszones voor de 101ste Airborne Divisie. Duizenden parachutisten en honderden zweefvliegtuigen zouden op deze velden neerdalen. In de zware gevechten die overal in de omgeving volgden, gaven een groot aantal van de veelal jonge soldaten hun leven voor onze vrijheid. Om stil te staan bij hun enorme offers en om hen die de hoogste prijs betaalden te herdenken, maakt het internationale Round Canopy Parachuting Team vanaf 17 september opnieuw een groot aantal parachutesprongen op plaatsen waar exact 71 jaar geleden slag werd geleverd.

Landing nabij De Kilsdonkse Molen

Om het publiek de gelegenheid te geven om de sprongen van zeer nabij te zien en mee te maken, is gekozen voor ruime landingsplaatsen. Zondag 20 september omstreeks 16.00 uur zal er gesprongen worden op het terrein naast De Kilsdonkse Molen aan het einde van de Laverdonk.

Het bezoekerscentrum zal die dag langer geopend blijven tot 19.00 uur, omdat de parachutisten na de landing zich daar zullen verzamelen. Het publiek is dan ook in de gelegenheid om de parachutisten persoonlijk te spreken of, zoals het afgelopen jaar, om samen met een parachutist op de foto te gaan.

Op deze middag zal van 15.30 uur tot 17.00 uur een speciaal muzikaal optreden worden verzorgd door het Bernhezer Senioren Orkest.

De geplande dropzone lag in 1944 op het buurtschap het Dorshout in Veghel. De parachutisten die de dropzone moesten markeren werden neergeschoten boven het Belgische Retie, met als gevolg dat de parachutisten van het 1ste bataljon van het 501ste Regiment verkeerd werden gedropt bij kasteel Heeswijk. De velden aan de Laverdonk waren echter op 20 september 1944 een slagveld waarbij vele Geallieerde en Duitse soldaten het leven lieten. Hier vond een gevecht plaats onder leiding van Luitenant Kolonel Kinnard dat nu nog steeds op de wereldberoemde Militaire Academie Westpoint als lesstof dient.

De para’s, die springen in uniformen die toen werden gedragen, zullen neerdalen aan ronde, groene parachutes en het vliegtuig waaruit gesprongen wordt, is een originele Douglas C-47 Dakota, die in 1944 ook daadwerkelijk parachutisten boven ons land heeft gedropt.

Toeschouwers wordt aanbevolen om met de fiets te komen, in verband met beperkte parkeergelegenheid.

Herdenking bij het Airborne momument op zondag 13 september 2015


Op Zondag 13 september a.s zullen door de Vereniging van Airbome-Vrienden en een afgevaardigde van de Ambassade van de USA bloemstukken worden gelegd bij de monumenten in de Corridor-gemeenten om de militairen van het 101e Airbome Divisie te gedenken, die 71 jaar geleden hun leven gaven voor onze vrijheid. Het voornemen is om dit bij het Airbome monument in Heeswijk-Dinther om 17.00 uur te doen.
De plechtigheid duurt ongeveer 15 minuten. U bent allen van harte welkom.

35 Resultaten