Nieuws

Wat doen we in 2019/2020

Verslag bijeenkomst “ Bevrijding 75 “.

Locatie: Willebrordcentrum

Datum: zondag 12 november 2017 aanvang 10.30 uur. 

Aanwezigheid conform presentielijst.

Jan van Berkel, Geert de Visser, René vd Pas, Anne-Marie Dangé, Han Dangé, Jan van Eerd, Piet van Helvoort, Hans van Sleuwen, René Kuijs, Rob Sleddens 

Korte introductie en welkom. 

Door René en Rob wordt aangegeven dat ‘we’ niet hetzelfde gaan doen als in 2014.

Stichting van toen is opgeheven. Kwam financieel net rond.
Terechte opmerking: helaas vrijwilligers niet op juiste wijze bedankt.

Omdat er zonder agenda is gewerkt worden diverse onderwerpen puntsgewijs genoteerd. 

Voorstel/vraag vanuit gemeente Bernheze om de nadruk te leggen op 5 mei 2020

 “bernheze – breed”. Ingekomen mail Laura van Herpen. Hier wordt verder op doorgegaan.

Idee : Taptoe verschillende muziek gezelschappen Bernheze in De Pas. 

Idee; om vanuit september 2019 naar mei 2020 te gaan. (thema) 

Lokale activiteiten/organisatie  in september 2019 van “ individuele deelnemers” voorbeeld Muziekvereniging Servaes met muzikaal bevrijdingsdiner. Ingekomen mail Myrtille Verhagen-Timmers. 

Hans v Sleuwen geeft aan dat het goed in combinatie met open monumentendag zou kunnen. Subsidie organisatie en expertise zijn daar aanwezig. St. Het Geleer zou dan eventueel ook makkelijker mee kunnen gaan met subsidie. Museumboerderij gaat i.i.g. wat doen in september 2019. 

De wens/noodzaak is er om het onder gemeenschappelijke vlag “bevrijding75” te doen.

1 kapstok waar verschillende lokale activiteiten aan opgehangen kunnen worden. 

Contact leggen met Heemkunde “De Elf Rotte” ( dhr. Hans Pennings voorzitter tevens vrzt muziekvereniging) i.v.m. 2020. 

Scholen (was Cube, Dian Langenhuizen): valt nu onder Muzelinck. Contact = Henry Elbers.

Of scholen direct benaderen. Zowel 2019 als 2020

 Provinciale subsidie mogelijk ?  Gaat via Gemeente

Erfgoed Brabant ?. Contact Patrick Timmermans. 

Voor gemeente Bernheze is toeristisch aspect laatste tijd erg belangrijk. 

Groep reënactment (soldaten WO2) benaderen voor activiteiten.  In dit kader ook Kasteel Heeswijk, dir. Luc Eekhout. (september 2019) 

Kunnen we bedrijven in HD bereiken voor sponsoring ? Eerst een concrete invulling hebben.

Evenementen zouden allemaal gratis toegang moeten hebben. 

Voorjaar 2018 bij voorkeur na carnaval nieuwe bijeenkomst. 

Rondvraag:

Is er zicht op mogelijke aanpassing plein 1969 ? nee nog niets van bekend.

Kan de Wojstap benaderd worden om mee te doen?  

Actiepunten:

1. gemeente benaderen i.v.m. plan 2020

2. vastleggen volgende bijeenkomst 

Verslag opgesteld door Rob Sleddens

                                                                           

Kort verslag van bijeenkomst met Oranjecomités en betrokkenen bij herdenkingen op 28 februari 2018 

Aanwezig: 

Oranjecomité Vorstenbosch: Hennie v.d. Brand 

Oranjecomité Heesch: Harry van Kempen en Audrey Alards 

Stichting Viering Koningsdag Nistelrode: Martien v.d. Akker en Cor Zegers 

Oranjecomité Heeswijk-Dinther: Anne-Marie Dangé en José Heijmeriks 

Comité Bevrijding HDL: René Kuijs en Rob Sleddens 

Gemeente Bernheze: Laura van Herpen 

Afwezig: 

Oranjecomité Loosbroek 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het doel van de bijeenkomst is om te onderzoeken of er draagvlak is voor viering 75 jaar bevrijding. En afhankelijk van de uitkomst daarvan de vraag of we voor najaar 2019 of 5 mei 2020 gaan of allebei? Een beetje vroeg misschien, maar als we besluiten om in het najaar 2019 een grote activiteit  te organiseren dan is deze voorbereidingstijd hard nodig. Naast de Oranjecomités zijn Rob Sleddens en René Kuijs uitgenodigd omdat zij enkele jaren geleden 70 jaar bevrijding van Heeswijk-Dinther hebben gevierd. Zij hadden veel fantastische activiteiten en veel draagvlak onder de inwoners. 

Bevrijdingsvuur 

We gaan in ieder geval op 5 mei 2020 het Bevrijdingsvuur ophalen in Wageningen en ontsteken dit in alle kernen. Ook organiseren we daaromheen een gezamenlijke activiteit. Hoe en wat weten we nog niet. Cor Zegers neemt de organisatie van ophalen Bevrijdingsvuur op zich. Uitgangspunt is 2 of 3 lopers per kern. 

Betrekken inwoners 

Conclusie is verder dat de Oranjecomités met hun achterban gaan overleggen en de gemeenschap polsen wat de voorkeur heeft. Rob en René adviseren om de activiteiten vanuit de inwoners zelf te laten komen. Dus vanuit b.v. scholen, verenigingen, KBO’s, gilden, muziekverenigingen, Scouting, enz. We moeten niet iets gaan bedenken in een bepaalde kern, want dan komen de inwoners uit de andere kernen toch niet. Iedere kern kan zelf iets organiseren in het najaar van 2019 of op 5 mei 2020. Uiteraard kunnen ook kernen samen iets doen. 

Enkele suggesties die vanuit de aanwezigen worden aangedragen: 

Fakkeloptocht vanuit alle kernen naar een centraal punt 

Gedichtenwedstrijd scholen (BKK) 

Muziek/concert (Fanfares) 

Festival 

Iets met veteranen 

Speelgoedt verzorgt optreden in alle basisscholen Bernheze 

Ook iets organiseren voor de ouderen in verzorgingshuizen 

Activiteit m.m.v. Cube 

Lezingen in de Abdij 

Het totaal beschikbare budget is € 10.000,-. Hiervan betalen we het ophalen van het Bevrijdingsvuur in Wageningen, de gezamenlijke activiteit op 5 mei bij Bevrijdingsvuur, PR en eventuele andere onvoorziene kosten. Hoeveel dit is zullen we zo snel mogelijk helder proberen te krijgen. De rest verdelen we eerlijk onder de activiteiten in overleg met de werkgroep, zodat iedere kern de gelegenheid heeft om iets te organiseren. 

Audrey Alards wordt voorzitter van de werkgroep. Oranjecomités bepalen zelf wie deelnemen in de werkgroep. Vanuit iedere kern maximaal 2 personen.  Kunnen straks ook initiatiefnemers zijn van bepaalde activiteiten. Voor volgende vergadering ook Cube uitnodigen. 

De volgende bijeenkomst is op 16 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

15-3-2018 lh