Nieuws

Verslag bijeenkomst Bevrijding 75 jaar Locatie: Kasteel Heeswijk Datum: zondag 8 april 2018


Verslag bijeenkomst “ Bevrijding 75 “. Locatie: Kasteel Heeswijk Datum: zondag 8 april 2018 aanvang 10.30 uur.

Aanwezigheid conform presentielijst. Mayke van Meurs, Willy van der Steijn, Piet van Helvoort, Hans van Sleuwen, Dennis Sonder, René Kuijs, Rob Sleddens, Alina van Marsbergen

Rene Kuijs opent het overleg en heet aanwezigen welkom bij dit tweede samenzijn op het terras van Brasserie Kasteel Heeswijk.

Meerdere oranje comité hebben onlangs In februari bij een door de gemeente geïnitieerd overleg aangeschoven, hiervan heeft een ieder het verslag mogen ontvangen.

Omdat er zonder agenda is gewerkt worden diverse onderwerpen puntsgewijs genoteerd.

Vraag is willen wij dat er in 2019/2020 hetzelfde beleefd en georganiseerd wordt door u en uw achterban en wie neemt hierin het voortouw. Comité bevrijding HDL dient een andere vorm te krijgen. Dit hangt af van wat jullie willen, dit horen wij graag. Wat toen was was erg mooi, geweldige initiatieven, aldus Rob Sleddens. Het staat elke kern vrij om vanuit elke kern, elk dorp elke vereniging iets te organiseren. Dit is een opmerking c.q. conclusie uit het verslag uit de bijeenkomst bij de gemeente

Mayke v Meurs, muziekver. Servaes: 2020 Proms op het programma en kijkend naar timing voor ons niet realiseerbaar om in september 2019 of mei 2020 iets groots op te zetten. Wij denken nu na over een muzikaal-diner op onze locatie maar ook dat staat nog “in de week. Willy van der Steijn, KBO Dinther: In 2019 vieren wij ons 60 jarig bestaan. Voor de KBO zijn twee groots opgezette activiteiten voor onze vereniging bijna niet te realiseren. Wat t.z.t. aandacht mag krijgen is dat er geen activiteiten in elkaars vaarwater gaan zitten en gelijktijdig een soortgelijke activiteit georganiseerd wordt. Kijkend naar animo, zo ook vandaag, is er wel draagvlak?

Hans van Sleuwen, Meierijsche museumboerderij: Herdenken staat voor de museumboerderij centraal, dit willen wij ook in 2019/20 opnieuw oppakken, op eigen locatie. Hans wil dit graag doen i.c.m. open monumentendag en deze organisatie er ook bij betrekken. Daarnaast lijkt het hem zinvol als er een overkoepelend orgaan komt = deze inventariseren wie wat wil, vervolgens agenderen (evt. op de site van bevrijding HDL – mogelijk door Gilde).

Piet van Helvoort, FC Bernheze/Hadeejer: Nog zoekende naar hoe fotoclub medewerking kan verlenen, expositie ergens binnen / buiten, groots of klein nog niets concreets te melden.

Gezamenlijke gasten zijn van mening dat er zeker iets moet zeker iets gebeuren, aanwezigen willen hieraan zeker de medewerking verlenen.

Dennis Sonder, Oranje comité: verwoord dat het tekort aan vrijwilligers bij meerdere verenigingen en clubs mogelijk een vervelende bijkomstigheid kan zijn. Als oranje comité zie ik zeker een rol bij bevrijding HDL, in goed overleg medewerking verlenen, spellenmiddag en hand- en spandiensten etc.. De destijds georganiseerde stille tocht werd massaal bezocht, samenwerking van oranje comité en gilde is hierin ook mogelijk een optie, en zet dit uit.

In eerder mailverkeer zijn er door een aantal instanties en personen vragen gesteld over subsidie, betaling etc.. Zolang er geen plannen zijn, kan hierover niet gemeld worden.


Conclusie, door René Kuijs verwoord: ï�· Het zou geweldig zijn als initiatieven vanuit de inwoners komen. Wil je de bevolking erbij betrekken moet je het ook binnen-dorps oppakken. ï�· Communicatie houden, krachten bundelen. ï�· Er wordt vooralsnog geen volgend overleg gepland.

Vergadering wordt gesloten, dank voor uw aanwezigheid, de voortreffelijke koffie en graag tot ziens.

20180804 overleg bevrijding HDL